KOMORSKI (OBRTNIČKI) SUSTAV

Obrtnička komora Karlovačke županije je izvanstranačka stručno poslovna organizacija obrtnika koja promiče, usklađuje, zastupa i predstavlja zajedničke interese obrtnika Karlovačke županije. Samostalna je pravna osoba s ovlastima i odgovornostima prema Zakonu o obrtu.

Sjedište Komore nalazi se u Karlovcu, Haulikova ulica 14. Komora ima preko 2100 članova –obrtnika iz svih područ¬ja djelatnosti koje se obavljaju na obrtnički način. Pravne osobe koje djelatnost obnašaju na obrtnički način također su naši članovi.

Članstvo u Komori je obvezno, a ostvaruje se od dana upisa obrtnika u obrtni registar.

Obrtnička komora Karlovačke županije dio je obrtničkog komorskog sustava Republike Hrvatske. Na razini Republike Hrvatske djeluje Hrvatska obrtnička komora koja predstavlja samostalnu stručno-poslovnu organizaciju obrtnika. HOK je osnovan radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred državnim tijelima.

Zadaci Hrvatske obrtničke komore su: promicanje obrta i obrtništva, zastupanje interesa obrtnika pred državnim tijelima u oblikovanju gospodarskog sustava, davanje mišljenja i prijedloga državnim tijelima kod donošenja zakona u području obrtništva, osnutak povjerenstava za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita, djelovanje obrtnika, osnutak arbitražnog vijeća, vođenje knjige obrtnika, vođenje evidencije ugovora o nauku, pružanje pomoći obrtnicima prilikom osnutka i poslovanja obrta, obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i statutom Hrvatske obrtničke komore.

Na razini županija djeluju područne obrtničke komore koje su osnovane radi promicanja, usklađivanja i zastupanja zajedničkih interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na određenom se području (županiji) može osnovati samo jedna područna obrtnička komora. U Republici Hrvatskoj djeluje 20 područnih obrtničkih komora. Područne obrtničke komore članovi su Hrvatske obrtničke komore. Jedna od 20 područnih obrtničkih komora je i Obrtnička komora Karlovačke županije.

Na razini gradova djeluju udruženja obrtnika čija je zadaća promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničkih interesa obrtnika na području jedne ili više jedinica lokalne samouprave. Udruženja obrtnika osnivaju se na teritorijalnom i strukovnom načelu i članovi su područne obrtničke komore. U Republici Hrvatskoj djeluje 116 udruženja obrtnika.

U okviru Obrtničke komore Karlovačke županije djeluje 5 udruženja obrtnika s područja teritorijalnog obuhvata Komore i to:

  • Udruženje obrtnika Karlovac,
  • Udruženje obrtnika Duga Resa,
  • Udruženje obrtnika Ogulin,
  • Udruženje obrtnika Ozalj,
  • Udruženje obrtnika Slunj
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja