OBRTNIČKA KOMORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

predsjednik komore Darko Stanković

PREDSJEDNIK:

Darko Stanković, ing.


TAJNICA:

Ivana Spudić


POTPREDSJEDNICI:

 • Dubravko Draganjac

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

 • Željko Vuković
 • Mladen Puškarić,
 • Josip Sabljak
 • Dragutin Mihalić
 • Nikola Špelić
 • Stipo Adžaga 
 • Dalibor Turkalj.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

 • Branka Janus
 • Andrea Todorić
 • Marinko Matešić

ČLANOVI SKUPŠTINE:

 • Stipo Adžaga
 • Nenad Babić
 • Miroslav Brodarić
 • Tihomir Čohan
 • Vladimir Goršić
 • Davor Krznarić
 • Drago Lipošćak
 • Zlatko Petrlin
 • Andrea Rakocija
 • Aleksandra Salopek
 • Sandra Toth
 • Željko Vuković
 • Marina Stojković
 • Željko Magličić
 • Branka Maležić
 • Branimir Lesić
 • Dalibor Jelić
 • Josip Sabljak
 • Dalibor Turkalj
 • Slavko Vuković
 • Damir Babić
 • Mario Podrebarac
 • Ivan Zoretić
 • Ivan Magdić
 • Dražen Vuković
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja