OBRTNIČKA KOMORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

predsjednik komore Mladen Puškarić

PREDSJEDNIK:

Mladen Puškarić 


TAJNICA:

Ivana SpudićPOTPREDSJEDNICI:

 • SANDRA TOTH
 • DARKO STANKOVIĆ 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

 • STIPO ADŽAGA 
 • DAVOR LASIĆ 
 • MLADEN PULEZ 
 • NIKOLA ŠPELIĆ 
 • JOSIP SABLJAK 
 • DALIBOR TURKALJ
 • TIHOMIR ČOHAN

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

 • BRANKA JANUS
 • TIHANA STANKOVIĆ ČOHAN
 • ANDREA TODORIĆ

ČLANOVI SKUPŠTINE:

 • IVO BRAKIĆ
 • IVAN BRNARDIĆ
 • ŽELJKO MAGLIČIĆ
 • MARINA STOJKOVIĆ
 • JOSIP SABLJAK
 • SLAVKO VUKOVIĆ
 • DALIBOR TURKALJ
 • DENIS LAUŠ, 
 • DALIBOR JELIĆ
 • STIPO ADŽAGA
 • SANDRA TOTH 
 • DRAGO LIPOŠĆAK
 • MIROSLAV BRODARIĆ
 • MLADEN VRBANIĆ
 • BLANKA BENKOVIĆ
 • KREŠIMIR LAŠKARIN
 • DAVOR KRZNARIĆ
 • MATEJ TURKALJ
 • MARIN BRKLJAČIĆ
 • NENAD BABIĆ
 • DRAŽEN VUKOVIĆ
 • SLAVO MESIĆ 
 • DAMIR BABIĆ
 • MARIO PODREBARAC
 • IVAN ZORETIĆ
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja