ULOGA KOMORE U OBRAZOVNOM SUSTAVU

Hrvatska obrtnička komora, tako i područne komore, pa i naša, uključila se u provođenje strukovnog obrazovanja od 1995./96. šk. g., temeljem Zakona o obrtu,. I to na dva obrazovna područja: području redovnog obrazovanja i području daljnjeg obrazovanja, odnosno obrazovanja odraslih. Razlog tome bila je nedovoljna povezanost školskog sustava i gospodarstva., ali i gospodarska baština koja se do 2.svj.rata temeljila na dvojnom sustavu.

Kako bi što više i što bolje pripremili učenike za svijet rada, krenulo se s provođenjem dvojnog sustava u kojem je težište na naukovanju. To je obrazovni sustav koji se primjenjuje u Njemačkoj i na njegovo provođenje kod nas značajno su utjecali projekti za partnerstvo sklopljeni između Hrvatske obrtničke komore i Obrtničke komore za München i Gornju Bavarsku.

Dvojni sustav nije uveden na način da on zamijeni već postojeći školski, odnosno klasični sustav, već na način da je uveden paralelno. Tako su do šk.g.2003./04. egzistirala dva modela obrazovanja : klasični i dvojni, a od te godine primjenjuje se jedan,dakle jedinstveni model obrazovanja (JMO) koji je preuzeo najbolje karakteristike jednog i drugog modela.

U našoj komori krenulo se sa 7 zanimanja u dvojnom sustavu, a danas u JMO-u imamo 30 zanimanja (od ukupno 62). Za njih se obrazuje 800-tinjak učenika u 7 škola, a osigurano im je 330 licenciranih obrta i trgovačkih društava s preko 400 licenci (neke tvrtke imaju licence za više zanimanja ili za izdvojene pogone).

U području redovnog obrazovanja naročito se skrbi o licenciranju, upisima učenika, praktičnom dijelu naukovanja, organizaciji i provođenju kontrolnih i pomoćničkih ispita.

Uz ovo redovno obrazovanje Komora skrbi i o obrazovanju odraslih i to provođenjem majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te prekvalifikacijama u obrtničkim zanimanjima.

Kako bi se što kvalitetnije izvodila nastava u obrtničkim radionicama, organiziraju se tečajevi iz radne pedagogije za stručne učitelje s priznatim majstorskim statusom.

Poslovi i zadaće Obrtničke komore Karlovačke županije na primjeni jedinstvenih programa obrazovanja su:

  • planiranje upisa učenika u suradnji sa školama , županijskim uredima za obrazovanje, kulturu i šport
  • priprema popisa slobodnih naučničkih mjesta za svaku školsku godinu
  • suradnja s obrtničkim strukovnim školama, licenciranim obrtničkim radionicama i trgovačkim društvima na realizaciji procesa naukovanja
  • savjetodavni poslovi za učenike i roditelje
  • suradnja s voditeljima praktične nastave u školama
  • evidentiranje i računalna obrada Ugovora o naukovanju
  • promjene Ugovora o naukovanju sukladno članku 11, računalno evidentiranje promjena Ugovora o naukovanju
  • pisanje i izdavanje pomoćničkih svjedodžbi
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja