POTPORA FONDA GRADA OGULINA OBRTNICIMA

03.06.2020
Na sjednici Gradskog vijeća Grada Ogulina, održanoj 1. lipnja 2020. godine, gradski vijećnici su oformili Fond za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize uzrokovane korona virusom.

Korisnici Fonda su i obrtnici sa sjedištem na području Grada Ogulina i čije su prijave prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na mjeru „Potpore za očuvanje radnih mjesta pogođene korona virusom COVID -19“ pozitivno ocijenjene. 

Prijava za potporu podnosi se Gradu Ogulinu, Upravnom odjelu za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje u pisanom obliku, na obrascu prijave, s potrebnom dokumentacijom, najkasnije do 31. srpnja 2020. godine, a detaljne upute kako se prijaviti kao i obrazac prijave nalaze se na Internet stranici Grada Ogulina www.ogulin.hr.

Pomoć koju obrtnici mogu ostvariti iznosi 3.000,00 kuna, te s toga molimo obrtnike našeg Udruženja, a koji ispunjavaju uvjete dodijele, da se prijave na potporu koju im omogućuje Grad Ogulin, kako bi lakše nastavili s poslovanjem svojih obrta.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja