O Udruženju

Udruženje obrtnika Ogulin je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca koji u skladu sa Zakonom o obrtu obavljaju obrt i ostalih članova Udruženja. Udruženje promiče obrt i obrtništvo , usklađuje, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Udruženja i njihove zajedničke interese na području grada Ogulina te općina Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko.
više...

Tijela Udruženja obrtnika Ogulin

  • Skupština Udruženja obrtnika Ogulin
  • Upravni odbor Udruženja obrtnika Ogulin
  • Nadzorni odbor Udruženja obrtnika Ogulin
više...

Predsjednik i potpredsjednik Udruženja

Predsjednik Udruženja je Josip Sabljak

Kontakt: 
mob. 098365636
e-mail: termo-instal@ka.t-com.hr 

Predsjednika Udruženja u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik.

Potpredsjednik Udruženja je Dalibor Turkalj.

Kontakt:
mob. 0913641520
e-mail: dturkalj1402@gmail.com


više...

O zastavi

Udruženje obrtnika ima svoju zastavu.
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja