POZIV GOSPODARSTVENICIMA - ANKETA ZA UTVRĐIVANJE POTREBA I POTENCIJALA – ITU MEHANIZAM

19.07.2019
Grad Karlovac je na Sjednici Vlade Republike Hrvatske, održane u Karlovcu 06.12.2018. godine, dobio mogućnost korištenja europskog novca kroz instrument Integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU). Korištenje spomenutog financijskog instrumenta zahtijevalo je formiranje Većeg urbanog područja koje čine gradovi Karlovac (središte), Ozalj i Duga Resa (VUPKA). 

Sredstvima ITU mehanizma sufinancirat će se provedba aktivnosti održivog urbanog razvoja koje su definirane u Strategiji razvoja Većeg urbanog područja Karlovac 2019.-2028. (SRUPKA) koja je trenutno u finalnoj fazi izrade. Jedan od definiranih strateških ciljeva SRUPKA odnosi se na pružanje podrške MSP-a na području VUPKA te je cilj ovog anketnog uptinika utvrditi potrebe i potencijale poduzetnika Većeg urbanog područja Karlovac za prijavu projekata u okviru ITU mehanizma kako bismo definirali konkretne aktivnosti (nabava opreme, unapređenje proizvodnje, istraživanje i razvoj i sl.) koje bi mogle biti sufinancirane kroz ITU mehanizam.

Obzirom na važnost sudjelovanja u anketi te zbog planiranja mogućih sredstava u ITU mehanizmu Karlovac, molimo Vas da izdvojite nekoliko minuta i popunite anketu u online formi na linku ispod.

https://wyg-ankete.limequery.net/616769?lang=hr

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja