Ugovor o naukovanju

  • ​Sklapaju ga roditelj i obrtnik
  • Regulira međusobna prava, obveze i odgovornostitijekom naukovanja
  • Sklapa se prije upisa u srednju školu
  • Sklapa se u 4 primjerka

Ugovor o naukovanju zaključuje obrtnik i naučnik, odnosno njegov roditelj ili staratelj. Sadržaj Ugovora proizlazi iz Odredaba o minimalnim uvjetima za ugovore o naukovanju koje propisuje ministar nadležan za gospodarstvo, rad i poduzetništvo.

Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i naučnika tijekom trajanja programa naukovanja za određeno zanimanje, a osobito:

  • Početak i trajanje naukovanja
  • Naučničko radno vrijeme u radionici ili na radilištu
  • Trajanje i raspored naučnikova odmora
  • Materijalna naknada za vrijeme trajanja naukovanja i
  • Obveze obrtnika glede ostvarivanje nastavnog plana i programa

Ugovor se sklapa u četiri istovjetna primjerka od kojih po jedan primjerak pripada naučniku (roditelju odnosno skrbniku), obrtniku (trgovačkom društvu), školi i područnoj obrtničkoj komori.
Ugovor se ovjerava u Hrvatskoj obrtničkoj komori - područnoj obrtničkoj komori i jedan je od dokumenata koji se podnose pri upisu u srednju strukovnu školu.

Ugovor o naukovanju postaje pravovaljan nakon probnog roka od mjesec dana od dana početka naukovanja. Ugovor se ne može raskinuti bez valjanog razloga. Ako se ugovor o naukovanju ne može raskinuti sporazumno, odluku na zahtjev zainteresirane strane donosi Hrvatska obrtnička komora.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja