Mapa za praktičnu nastavu

Radna mapa je:

 • Obvezni dokument koji vode naučnik, nastavnik praktič¬ne nastave i  majstor – stručni učitelj do kraja naukovanja i sredstvo je komunikacije među njima
 • Mapa je uvjet za polaganje pomoćničkog ispita na kraju školovanja.
 • Dokument koji je dokaz da je naučnik odradio sve planirane sate praktičnog dijela nakovanja
 • Dokument koji je dokaz da je naučnik naučio sve što je bitno za njegovo zanimanje 
 • Udžbenik po kojem se učenik sprema za pomoćnički ispit
 • Dokument koji je uvjet za polaganje pomoćničkog ispita na kraju školovanja
Radna mapa sadrži:

1. prilog za naučnika – mapu praktičnog dijela naukovanja koja sadrži:
 • opće podatke o školi (naziv, adresa i broj telefona, ime i prezime stručnog učitelja)
 • opće podatke o naučniku (ime i prezime naučnika – ce, adresu, broj telefona, ime i prezime roditelja/staratelja, adresa roditelja/staratelja i broj telefona)
 • naziv zanimanja 
 • broj ugovora o naukovanju i naziv područne obrtničke komore koja ga je registrirala
 • razred i školsku godinu pohađanja praktične nastave 
 • opće podatke o obrtu /tvrtki u kojem se izvodi praktični dio naukovanja (naziv obrta – tvrtke, adresa i broj telefona, ime i prezime vlasnika i ime i prezime majstora – stručnog učitelja (predviđeni su podaci za 5 obrta) 
 • potvrdu škole o položenoj zaštiti na radu, datum i vlastoručni potpis nastavnika iz škole 
 • pedagošku dokumentaciju (evidencija prisustvovanja prak¬tičnom dijelu naukovanja u tvrtki za svaku godinu naukovanja, evidencija prisustvovanja praktičnom dijelu naukovanja u školi za svaku godinu naukovanja, podaci o uspjehu naučnika na praktičnom dijelu naukovanja i vladanju naučnika u školi i u tvrtkama za svaku godinu naukovanja, zapisnik kontrolnog ispita, tri zapisnika izvanrednih kontrolnih ispita) 
 • dnevnik praktičnog dijela naukovanja (upute za vođenje dnevnika rada, opći primjer operativne pripreme za poduku naučnika) 
 • program praktičnog dijela naukovanja koji sadrži 30 listova za dnevnik rada 
 • test zaštite na radu

2. prilog za majstora stručnog učitelja koji sadrži:

 • opće upute
 • program praktičnog dijela naukovanja (okvirni program praktičnog dijela naukovanja, opći primjer operativne pripreme za poduku naučnika, bilješke uz vježbu, primjer vrednovanja vježbe ili radne zadaće, evidenciju prisustvovanja naučnika u tvrtki za sve godine naukovanja)
 • ugovor o suradnji.
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja