Licenciranje

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Uvjeti

Dozvolu (licencu) mogu dobiti:

  • obrtnici s položenim majstorskim ispitom,
  • osobe kojima su priznata prava koja Zakon o obrtu priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom,
  • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika,
  • te fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenom odgovarajućem srednjom stručnom spremom sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika,
  • osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju registriran obrt, odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika

Ako se praktični dio naukovanja izvodi u pravnoj osobi tada pravna osoba mora zaposliti osobu s položenim majstorskim ispitom ili osobu s ostalim gore navedenim uvjetima koje vrijede za obrt.

Svi gore navedeni subjekti ako žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju imati opremljenu radionicu za praksu u skladu s nastavnim planom i programom određenog zanimanja.


Licenciranje - više

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja