Licenciranje

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Pomoćnički ispit

Pomoćnički ispit je državno priznat ispit, reguliran Zakonom o obrtu i Pravilnikom o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita, a sastavni je dio završnog ispita

Kontrolni ispit

Svrha kontrolnog ispita je utvrditi ostvaruju li se ciljevi i zadaće naukovanja.

Mapa za praktičnu nastavu

Radna mapa je obvezni dokument koji vode naučnik, nastavnik praktične nastave i majstor – stručni učitelj do kraja naukovanja i sredstvo je komunikacije među njima.

Nagrada za naučnike

Nagrada naučniku isplaćuje se za ostvareno radno vrijeme planirano izvedbenim planom i programom naukovanja za godinu u kojoj se nagrada isplaćuje.

Ugovor o naukovanju

Ugovorom se reguliraju međusobna prava, obveze i odgovornosti između obrtnika i naučnika tijekom trajanja programa naukovanja za određeno zanimanje

Naukovanje

Svrha naukovanja je obrazovanje i osposobljavanje naučnika za obavljanje poslova u zanimanju za koje se školuje.
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja