NATJEČAJ za dodjelu stipendija

08.06.2012
Temeljem Odluke Upravnog odbora s 15. sjednice održane 26.4.2012. Upravni odbor Obrtničke komore Karlovačke županije raspisuje
 NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima na području Karlovačke županije
za deficitarna zanimanja za školsku godinu 2012/2013.

 1. Za školsku godinu 2012/2013. dodijelit će se 3 stipendije u iznosu od 500,00 kn mjesečno, tijekom svih dvanaest mjeseci u godini, učenicima koji su upisani u prvi razred u deficitarni trogodišnji program srednje strukovne škole.
 2. Odobrenu stipendiju učenici će dobivati kroz cijelo vrijeme školovanja pod uvjetom uspješnog izvršavanja školskih obveza i redovitog završavanja školske godine.
 3. Pravo na sudjelovanje u dodjeli stipendija imaju učenici koji nisu korisnici drugih stipendija.
 4. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija Obrtničke komore Karlovačke županije imaju samo redovni učenici s područja Karlovačke županije koji su školsku godinu 2012/2013. upisali
  1. razred za deficitarno zanimanje : LIMAR
 5. Ukoliko se na natječaj javi više kandidata koji zadovoljavaju uvjete , prednost će imati kandidati s boljim općim uspjehom i boljim ocjenama iz predmeta važnih za zanimanje za koje se školuje prema elementima koje propisuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Za slučaj da više učenika ima isti broj bodova temeljem općeg uspjeha i uspjeha iz predmeta značajnih za zanimanje , prednost imaju djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca materijalno ugroženih roditelja.

  Uz prijavu za natječaj treba priložiti:
  • molbu za dodjelu stipendija (podiže se u Obrtničkoj komori)
  • svjedodžbe sedmog i osmog razreda
  • potvrdu srednje škole o upisu u prvi razred
  • potvrda o redovnim prihodima članova domaćinstva za zadnja tri mjeseca i potvrda sa Zavoda za zapošljavanje (ako je roditelj nezaposlen)
  • povrda o statusu branitelja iz Domovinskog rata (za roditelje)
 6. Prijava s prilozima dostavlja se u zatvorenoj omotnici najkasnije do 14.9.2012. na adresu: Obrtnička komora Karlovačke županije, Haulikova 14, 47000 Karlovac, s naznakom Za stipendiju.
 7. Najkasnije u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja Upravni odbor utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete te je objavljuje na oglasnoj ploči Komore.
 8. Odabrani kandidati ostvarit će pravo na stipandiju ako u roku 8 dana od dana kad ih se pismeno pozove, s davateljem stipendije sklope ugovor o stipendiranju.
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja