Zadaci komore

Zadaće i poslovi Komore određeni su Zakonom o obrtu i Statutom Obrtničke komore Karlovačke županije. Zadaće i poslovi komore su da na svom području:
 • zastupa interese članova Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • sudjeluje u davanju usluga, promotivnim aktivnostima proizvoda i usluga organizacijom sajmova, izložaba i poslovnih kontakta;
 • potiče razvojno-istraživački i inventivni rad;
 • zastupa interese članova pri utvrđivanju mjera gospodarske politike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • radi na određivanju zajedničkih ciljeva, zadaća i prioriteta razvoja obrtničkih i gospodarskih djelatnosti;
 • promiče obrtništvo i malo poduzetništvo;
 • promiče, organizira i sudjeluje u obrazovanju za obrtništvo i dopunskoj izobrazbi kadrova;
 • predlaže članove komisije za polaganje pomoćničkih i majstorskih ispita, ispita o stručnoj osposobljenosti, te članove komisije za izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja;
 • prati i analizira gospodarsku politiku i njezino djelovanje na razvoj obrtništva i malog poduzetništva;
 • prikuplja podatke za potrebe informatičkog sustava Komore i o drugim pitanjima iz svog djelokruga;
 • daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju udruženja obrtnika i obrta;
 • daje pisano mišljenje HOK-u o usklađenosti statuta udruženja obrtnika sa Statutom HOK-a;
 • upućuje stručna mišljenja i prijedloge jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te HOK-u o potrebama obrtnika i poduzetnika;
 • pomaže članovima u uspostavi projekata razvoja i drugih poduzetničkih inicijativa;
 • pomaže u izboru i ponudi potrebnih stručnih kadrova;
 • potiče zajedničke projekte promicanja rada i poslovanja članova;
 • vodi registar udruženja obrtnika;
 • koordinira i prati rad udruženja obrtnika, a ako ne funkcioniraju njegova tijela dužna je pokrenuti postupak za organiziranje rada udruženja obrtnika;
 • Komora je dužna provoditi odluke tijela HOK-a;
 • obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i općim aktima.

Pored navedenih poslova i zadaća, Komora obavlja i poslove iz djelokruga Hrvatske obrtničke komore koje je ona prenijela na područnu obrtničku komoru.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja