Pravilnik o priznanjima Obrtničke komore Karlovačke županije

Broj: S-3/1-1999.

Karlovac, 17.09.1999.

Temeljem članka 76. Statuta Obrtničke komore Karlovačke županije, Skupština Obrtničke komore Karlovačke županije, na 3. sjednici, održanoj 16.09.1999. godine, donosi

P R A V I L N I K
o priznanjima Obrtničke komore Karlovačke županije

Članak 1.

Ovim Pravilnikom ustanovljuju se priznanja koja Obrtnička komora Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: OKKŽ) dodjeljuje svojim članovima za izuzetna dostignuća i zasluge u razvoju i promicanju obrtništva i poduzetništva, kao i drugim pojedincima i institucijama, koji su svojim djelovanjem dali značajan doprinos razvoju obrtništva Karlovačke županije.

Članak 2.

Priznanja Komore jesu: - Diploma - Povelja

Članak 3.

Vizuelni izgled priznanja iz članka 2. utvrdit će Upravni odbor OKKŽ – e.

Članak 4.

Diploma se dodjeljuje kao posebno priznanje članovima OKKŽ-e, pojedincima i institucijama, za postignute uspjehe u organizaciji strukovno – cehovskog rada, strukovnog obrazovanja za potrebe obrtništva, kao i organizaciju kulturno – umjetničkih i sportskih aktivnosti obrtničkih društava.

Članak 5.

Povelja se uručuje obrtnicima i poduzetnicima za dugogodišnji rad na promidžbi obrta i obrtništva, kao i pojedincima i institucijama u zemlji i inozemstvu, za značajan doprinos i iskazanu potporu radu OKKŽ – e.

Članak 6.

O dodjeli priznanja odlučuje Upravni odbor OKKŽ – e.

Članak 7.

Prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnositi članovi i članice OKKŽ – e, kao i drugi oblici organiziranja i rada u OKKŽ – u.

Članak 8.

Prijedlozi za dodjelu priznanja moraju biti obrazloženi i utemeljeni na podacima i dokumentima.

Članak 9.

Priznanja se predaju dobitnicima na svečan način i uručuje ih Predsjednik Komore, odnosno potpredsjednici ili osobe koje oni ovlaste.

Priznanja OKKŽ –e uručuju se u prvom tromjesečju svake godine, za proteklu godinu.

Članak 10.

Sredstva potrebna za provođenje ove Odluke osiguravaju se financijskim proračunom OKKŽ – e.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik OKKŽ-e:
Ivan Podvorac

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja