Usporedna verzija financijskog i statističkog izvješća zastupnika i brokera u osiguranju i reosiguranju u odnosu na uvođenje eura kao službene valute

18.07.2022
Ususret nadolazećoj promjeni službene valute u Republici Hrvatskoj, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je na internetskoj stranici http://reports.hanfa.hr/ objavila ogledni primjerak usporedne verzije financijskog i statističkoj izvještaja zastupnika i brokera u osiguranju i reosiguranju (FSI-ZIPO) na način da isti sadržava, uz postojeću strukturu obrazaca, i nove obrasce/polja koja su vezana uz novčanu valutu euro. Predmetna usporedna verzija obrasca će se, nakon uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, promijeniti početkom 2023. godine na način da će se ih shema ukloniti obrasci/polja koja su se do sada ispunjavala u valuti kune, a ostat će obrasci/polja iz usporedne verzije obrasca koja se odnose na euro, a koja promjena će biti objavljena u izmjenama i dopunama trenutno važećeg Pravilnika o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja („Narodne novine“ broj 106/20) te u pripadajućoj Tehničkoj uputi.

Detaljnije informacije dostupne su u dopisu kojega možete preuzeti na dnu ove stranice, a za sva dodatna pitanja slobodno se obratite g. Veljku Štekoviću na adresu elektroničke pošte: veljko.stekovic@hanfa.hr ili na broj telefona 01/6173-393.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja