Tečaj za frizere, kozmetičare, pedikere, osobe koje rade u proizvodnji i prometu kozmetičkih proizvoda te osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice

12.11.2019
Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18).) i Pravilniku o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti (NN 116/18), osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima te fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluge njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osobe koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, moraju imati potrebna znanja o sprječavanju zaraznih bolesti prije početka rada.

Tečaj za osobe koje prvi puta polažu tečaj obuhvaća teorijsku nastavu u trajanju od osam sati te provjeru stečenog znanja pred Ispitnom komisijom.

Tečaj je potrebno obnavljati svakih pet godina iz odobrenih edukativnih materijala samo polaganjem ispita. Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za navedena zanimanja smatra se da imaju usvojena potrebna znanja za rad te se upućuju na tečaj nakon pet godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Tečajevi se održavaju u Karlovcu i Ogulinu.

Sve informacije o tečaju ‘’higijenskog minimuma’’ možete dobiti na tel.: Karlovac 047/411-299 e-mail: epidemiologija2@zjzka.hr

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprječavanju zaraznih bolesti

Polaznici se prijavljuju na priloženim obrascima koji se mogu predati u Zavod osobno ili poslati mailom:

Prijavnica za tečaj pojedinačno  Prijavnica za tečaj-grupa  Zahtjev za ponovnu provjeru znanja

Svojim potpisom prijavitelj tečaja daje izričitu privolu Zavodu za javno zdravstvo Karlovačke županije za obradu osobnih podataka isključivo u svrhu pohađanja tečaja, u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Prijavitelj ima pravo na opoziv suglasnosti nakon čega Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije više neće obrađivati podatke u svrhu za koju je suglasnost bila dana, s tim da opoziv suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade prije njezina opoziva. Privola vrijedi do opoziva. Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije jamči svakom polazniku i poslodavcu da će s njihovim osobnim podacima postupati u skladu Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima kojim se uređuje zaštita osobnih podataka, isti će biti adekvatno zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba, pohranjeni na sigurno mjesto i čuvani u skladu uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva

Edukativni materijali za stjecanje potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

CIJENA TEČAJA PO POLAZNIKU: 264,00 kn + PDV (330,00 kn) PONOVNA PROVJERA ZNANJA: 80,00 kn + PDV (100,00 kn)

Izvor: http://www.zjzka.hr/higijenski-minimum/13-lijevi-menu/1751-tecaj-za-frizere-kozmeticare-pedikere-osobe-koje-rade-u-proizvodnji-i-prometu-kozmetickih-proizvoda-te-osobe-koje-obavljaju-poslove-unosenja-boja-i-stranih-tijela-u-kozu-i-sluznice

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja