PROGRAM POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA IZRADU PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA

16.06.2023
Karlovačka županija je 12.06.2023.g. pokrenula postupak savjetovanja s javnošću o Prijedlogu Programa potpora male vrijednosti za izradu projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za vlastite potrebe.

Korisnici potpore male vrijednosti temeljem Programa mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, odnosno trgovačka društva i fizičke osobe – obrtnici, koji su registrirani u području C prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007., („Narodne novine“ br. 58/07, 72/07), a koji imaju proizvodnu poslovnu jedinicu na području Karlovačke županije, te ispunjavaju ostale uvjete utvrđene Programom.

Temeljem Programa potpore će se dodjeljivat će se za izradu projektno - tehničke dokumentacije za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, i to za izradu:

-Idejnog rješenja u svrhu pribave elektroenergetske suglasnosti (EES) i/ili
- Glavnog projekta na temelju pribavljene elektroenergetske suglasnosti.

Bespovratna financijska sredstva mogu se ostvariti u maksimalnom iznosu do 100% vrijednosti navedene projektno tehničke dokumentacije, a najviše do 7.000,00 EUR po pojedinom gospodarskom subjektu.

Program se provodi u 2023. godini te su za njegovu provedbu u Proračunu KŽ za 2023.g. osigurana sredstava od 100.000,00 eura.

Savjetovanje s javnošću traje do 26.06.2023. godine.

Poveznica: https://www.kazup.hr/index.php/savjetovanja-u-tijeku/program-potpora-male-vrijednosti-za-izradu-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-izgradnju-fotonaponskih-elektrana-za-vlastite-potrebe

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja