POZIV GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA I PARTNERSKIM INSTITUCIJAMA ZA SUDJELOVANJEM PRI UTVRĐIVANJU TROŠKOVA POSLOVANJA KOJI SU NASTALI KAO REZULTAT PRESTANKA PUNOPRAVNOG ČLANSTVA UJEDINJENOG KRALJEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE U EUROPSKOJ UNIJI

07.02.2022
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske (UK) napustilo je Europsku uniju (EU) 1. veljače 2020. (dalje u tekstu: Brexit). Kako bi se navedeni šok za EU gospodarstvo ublažio, donesena je Uredba (EU) 2021/1755 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. listopada 2021. godine o uspostavi pričuve za prilagodbu Brexitu. Pričuvom bi se u cijelosti ili djelomično trebali pokriti dodatni rashodi koji su nastali kao posljedica Brexita.


U tom kontekstu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU, kao tijelo zaduženo za kreiranje mjera za pomoć oštećenim poduzećima, mora utvrditi troškove koji su nastali ili će nastati zbog Brexita u hrvatskom gospodarstvu.

Slijedom navedenoga, objavljuje se Poziv gospodarskim subjektima i partnerskim institucijama za sudjelovanjem pri utvrđivanju troškova poslovanja koji su nastali kao rezultat prestanka punopravnog članstva Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Europskoj Uniji.

Do sad je utvrđeno kako je učinak Brexita na hrvatsko gospodarstvo pretežno horizontalan, odnosno kako nema sektora ili regije u Hrvatskoj posebno teško oštećenih, ali kako postoje pojedinačni gospodarski subjekti koji su izloženi dodatnim troškovima ovoga procesa.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU ovim Pozivom želi:

  1. utvrditi troškove/izdatke koji su izravna ili neizravna posljedica Brexita, a nastali su kod gospodarskih subjekata iz RH koji sudjeluju u razmjeni s UK u referentnom razdoblju od 1.1.2020. – 31.12.2023.;
  2. utvrditi jasan način verifikacije troškova/izdataka pod 1)., što je nužno da bi se troškovi priznali.

Poziv i tablicu za prijavu troškova možete pronaći na dnu ove stranice.

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

 

Preuzimanja

  

Poziv - Brexit_4_2_2022.pdf

215.56 KB

Tablica za prijavu troškova štete_4_2_2022.xlsx

17.8 KB

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja