Natječaj za tisak promotivnog materijala - plakat

18.04.2023
Hrvatska obrtnička komora, za projekt Erasmus+ Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET, broj projekta: 2022-1-HR01-KA220-VET-000086943, prikuplja ponude za tisak promotivnog materijala - plakat.

Opis predmeta nabave

Tisak promotivnog materijala – plakat

 • veličina: B2
 • papir: kunstdruck, sjajni, 135 g/m2
 • tisak: color 4/0, jednostrano
 • grafička priprema za tisak: DA

Dizajn plakata osigurava Naručitelj.

Količina: 25 komada

NAPOMENA: Ponuda treba sadržavati sve navedene elemente. Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Datum dostave ponude

 1. 4. 2023.

 do 14 sati u Hrvatsku obrtničku komoru neovisno o načinu dostave ponude

 • ako ponudu dostavljate u zatvorenim kuvertama potrebno je navesti naznaku: NE OTVARATI – PONUDA ZA TISAK PROMOTIVNOG MATERIJALA - PLAKAT za projekt Erasmus+ Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET, broj projekta: 2022-1-HR01-KA220-VET-000086943

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

 • osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude,
 • putem redovne pošte uzimajući u obzir da pošta mora biti zaprimljena u Hrvatskoj obrtničkoj komori do naznačenog datuma. 

Ponude koje su nepotpune ili su stigle nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Opći uvjeti natječaja:

 • cijena ponude za uslugu nudi se kao u maloprodaji s posebno iskazanim PDV-om,
 • cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača,
 • u ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave,
 • rok valjanosti ponude je 60 dana.

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije o natječaju obratite se:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: zrinka.debeljak@hok.hr i hok@hok.hr

Zoran Varga

Tel: 01/4806 657

e-mail: zoran.varga@hok.hr i hok@hok.hr

 

 

 

Preuzimanja


Kontaktirajte nas
* - obavezna polja