Natječaj za izradu i uređenje izložbenog prostora Hrvatske obrtničke komore na 55. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2023. godine

16.06.2023
Hrvatska obrtnička komora organizira skupnu izložbu svojih članova na 55. Međunarodnom obrtničkom i poduzetničkom sajmu u Celju 2023. godine, koji se održava u terminu od 13. do 17. rujna 2023. godine u Celju, Slovenija.

Ako ste zainteresirani, dostavite ponudu za uređenje izložbenog prostora HOK-a za navedeni sajam po principu „ključ u ruke“, što posebice podrazumijeva:

 1. izradu prezentacije u 3D projekciji te prezentaciju izgleda izlagačkog prostora po prijemu popisa izlagača s veličinama pojedinačnih izlagačkih prostora i potrebnog namještaja
 2. obavještavanje izlagača o predaji robe prije i preuzimanju robe nakon sajma,
 3. prijem/izdavanje i skladištenje izložaka prije i nakon izložbe,
 4. uspoređivanje dostavljene robe izlagača s poslanom dokumentacijom, kao i razmjer poslane robe sa zakupljenom izlagačkom površinom,
 5. preuzimanje robe za otpremu na sajam te provjeru zaprimljene robe i izdavanje potvrde izlagaču,
 6. preuzimanje promotivnih materijala i reprezentacije HOK-a u skladištu HOK-a i otprema do skladišta izvođača štanda i dalje do štanda na sajmu,
 7. pakiranje robe za otpremu na/sa sajma,
 8. organiziranje transporta izložaka i robe,
 9. osiguranje robe u skladištu i tijekom transporta te na sajmu do dolaska izlagača,
 10. otpakiranje robe na sajmu te postavu i aranžiranje izložaka; nakon sajma pakiranje robe za njen povrat,
 11. prikupljanje potrebnih elemenata za izradu carinske dokumentacije od izlagača i izradu skupne carinske dokumentacije (za robu koja se nakon izložbe vraća) na papirima izvođača štanda,
 12. špediterske poslove,
 13. predaju robe izlagaču koji potpisuje preuzimanje robe nakon sajma,
 14. ovjera projekta štanda kod tehničke službe sajma,
 15. spajanje priključaka na štandu (struja, voda),
 16. osigurani inventar za potrebe rada štanda (usisavač, hladnjak, čaše, šalice, aparat za kavu i sl.),
 17. postavljanje konstrukcije štanda prema dogovoru s naručiteljem, vodeći računa o atraktivnosti izložbenog i skladišnog dijela prostora,
 18. osmišljavanje i postavljanje elementa koji privlači pozornost posjetitelja u paviljonu (koristiti visinu konstrukcije štanda),
 19. osigurana „hladna“ svjetla,
 20. postavu izložaka na izložbenom prostoru izlagača i aranžiranje izložbenog prostora,
 21. osigurano skladište za ambalažu na sajmu,
 22. dopremu izložaka u Zagreb i skladištenje,
 23. dopremu reprezentacije za potrebe štanda,
 24. u slučaju da je izvođač izvan Zagreba, obavezno osiguran skladišni prostor u Zagrebu,
 25. davanje uputa i organiziranje potrebne dokumentacije za izlagače koji prodaju robu,
 26. prijevoz robe izlagača koji prodaju robu na sajmu,
 27. druge poslove po zahtjevu naručitelja.

U ponudi je potrebno naznačiti poslove i eventualne troškove za izlagače koji bi prodavali robu na sajmu.

Veličina izložbenog prostora štanda HOK-a iznosi 50 m2 izložbenog prostora.

Cijenu uređenja po 1 m2 i organizacije prijevoza treba izraziti odvojeno u eurima i kunama i to bez PDV-a i s PDV-om.

U ponudi je potrebno obavezno navesti kakvu konstrukciju ponuditelj usluge posjeduje, predložiti elemente atraktivnog i vizualno efektnog štanda s prijedlogom 3D projekcije štanda.

Uz ponudu je potrebno priložiti i referentnu listu.

Prema potrebi, uslugu domaćice kao vanjskog suradnika za dežurstvo na štandu, dogovorit ćemo dodatno za sajam ako će takva usluga biti potrebna.

Ako bi povećanje ili smanjenje izložbene površine utjecalo na Vašu ponuđenu cijenu, molimo to posebno istaknuti. 

Ponudu je potrebno dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti s naznakom „Ponuda za uređenje štanda Hrvatske obrtničke komore na 55. Međunarodnim sajmu obrtništva i poduzetništva u Celju 2023. godine – ne otvarati“ najkasnije do 27. 6. 2023. godine na adresu: Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, p.p. 166, 10002 Zagreb.

Kontakt osoba za dodatne informacije i pitanja vezana za natječaj je gđa Sanja Martinovsky, tel.: 01/4806 633.

Posebno napominjemo da ponude koje ne sadrže sve navedene elemente iz natječaja, neće biti razmatrane.

Hrvatska obrtnička komora nije obveznik nabave po Zakonu o javnoj nabavi.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja