Business Development and Innovation Croatia: Poziv za razvoj “mekih vještina”

08.05.2023
Innovation Norway, upravitelj programa Business Development and Innovation Croatia objavio je Poziv za razvoj mekih vještina u okviru područja Inovacije zelene industrije i Plavi rast (Green Industry Innovation and Blue Growth) koji će biti otvoren do 10. svibnja 2023. godine do 13:00 sati.

Cilj programa i Poziva

Glavni cilj programa Business Development and Innovation Croatia je povećati konkurentnost hrvatskih tvrtki te razviti bilateralnu suradnju s norveškim partnerima u navedenim fokusnim područjima.

Trenutno otvorenim Pozivom za razvoj mekih vještina posebno želi povećati kapacitet hrvatskih tvrtki za daljnji razvoj poslovanja u navedenim fokusnim područjima.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji: MSP-ovi i velika poduzeća, s manje od 25% javnog vlasništva, registrirana kao pravna poduzeća u Hrvatskoj, te neprofitne organizacije vezane uz poduzetništvo (poslovna udruženja, klasteri i sl.)

Prihvatljivi partneri: Svaki privatni ili javni subjekt, komercijalni ili nekomercijalni, osnovan kao pravni subjekt u Norveškoj ili Hrvatskoj.

Prihvatljive aktivnosti:

  • povezivanje s klijentima i partnerima;
  • suradnja unutar klastera, asocijacija i drugih poslovnih mreža;
  • podrška ženskom poduzetništvu;
  • dodatno školovanje,
  • studije izvodljivosti;
  • dobivanje uvida o tržištima i tehnologijama;
  • mentoring;
  • ostali oblici razvoja kompetencija.

U ovom se pozivu posebno potiče suradnja s norveškim subjektima, a sve projektne aktivnosti moraju biti dovršene do 30. travnja 2024. godine.

Rasponi i intenziteti potpore

Ukupni raspoloživi proračun ovog programa za razdoblje 2014-2021 iznosi oko 22 milijuna eura, od čega je za ovaj poziv prijaviteljima na raspolaganju nešto manje od 700.000 eura.

Iznosi potpore: 10.000 EUR – 200.000 EUR

Potpore će se dodjeljivati po principu de minimis, uz maksimalni iznos potpore 90%. U slučajevima kada se de minimis odredba ne može primijeniti, koristiti će se relevantne odredbe GBER-a (članci 18, 19, 31, sa stopom sufinanciranja do 50%)

Dodatne informacije o programu

Više informacija, kao i detaljne upute za prijave na natječaj te prijavni obrasci dostupni su na mrežnim stranicama upravitelja fonda, Innovation Norway: ovdje.

Uz navedena sredstva, potencijalnim podnositeljima projektnih prijedloga koji se planiraju realizirati u suradnji s norveškim partnerima na raspolaganju su i sredstva za putovanje u Norvešku, a detaljne informacije o potpori za putovanje dostupne su ovdje.

Službeni kontakt za sve eventualne upite je putem elektroničke pošte CRO.innovation@innovationnorway.no, uz napomenu kako je službeni jezik za sve upite engleski.

Foto_izvor: freepik.com

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja