Aktivnosti HOK-a na području financijske pismenosti

Fotografije uz članak 1
22.03.2023
Na digitalnu pismenost generacije Z treba nadograditi financijsku, rečeno je 20. 3. 2023. na konferenciji „Financijska pismenost za generaciju Z“ održanoj u organizaciji Ministarstva financija i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu povodom Svjetskog i Europskog tjedan novca 2023. koji se obilježava 20. - 26. ožujka 2023.

Na konferenciji su sudjelovali i predstavnici Hrvatske obrtničke komore (HOK, Sud časti i Centar za mirenje) koji su sudionicima konferencije, studentima fakulteta te učenicima srednjih škola predstavili mogućnosti za rješavanje sporova pri tijelima HOK-a za ARS, rad Savjetodavne službe HOK-a te aktivnosti na području financijske pismenosti koje HOK provodi prema svojem članstvu i osobama radne i mlađe dobi.

Njegovanje pravila struke, društveno odgovorno poslovanje, poznavanje pravila zaštite potrošača i financijska pismenost interes su članova HOK-a i vode prema njihovoj većoj konkurentnost na tržištu.

Hrvatska obrtnička komora ima člana u Operativnoj radnoj grupi za unaprjeđenje financijske pismenosti.

Na Državnom stručnom skupu za odgojno obrazovne djelatnike „Akcijski plan za unaprjeđenje financijske pismenosti za 2023. godinu“ koji će biti održan 24. 3. 2023. predstavnik HOK-a u Operativnoj radnoj grupi predstavit će aktivnosti HOK-a planirane Akcijskim planom za provedbu tijekom 2023.

Aktivnosti HOK-a na ovom području obuhvatit će:

UNAPREĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI ODRASLIH MLAĐE DOBI

Mjera 1. Edukativne aktivnosti: predavanja, seminari i sl.

Radionice i dr. edukativni događaji - Prednosti korištenja osiguravateljskih pokrića (osiguranje imovine, osiguranje od odgovornosti i nezgode)

Edukativni videozapisi/webinari - Podnošenje godišnjih poreznih prijava, mali porezni obveznici u prometu dobara i usluga, porezna davanja u obrtu, ulazak i izlazak iz sustava PDV-a

Mjera 5. Komunikacija s (potencijalnim) korisnicima financijskih usluga i širom javnosti

Informiranje – Informiranje kandidata koji uspješno polože majstorski ispit o relevantnim informacijama i izvorima iz područja financijske pismenosti

UNAPREĐENJE FINANCIJSKE PISMENOSTI OSOBA RADNE DOBI

Mjera 2. Ostale aktivnosti namijenjene analizi, razvoju i podršci unapređivanju financijske pismenosti

Savjetovanje - Porez na dohodak, porez na dobit, PDV, lokalni porezi, posebni porezi, carinski propisi, vođenje poslovnih knjiga, platni promet, kalkulacija troškova, obvezni doprinosi, fiskalizacija

Mjera 3. Izrada, izdavanje, objava i širenje edukativnih materijala

Baza Q&A na web portalu HOK-a s informativnim objavama - Objave o obvezama obrtnika: porez na dohodak i dobit, PDV, lokalni i posebni porezi, carinski propisi, vođenje poslovnih knjiga, platni promet, kalkulacija troškova, obvezni doprinosi, fiskalizacija

Mjera 5. Komunikacija s (potencijalnim) korisnicima financijskih usluga i širom javnosti

Informiranje - Informiranje kandidata koji uspješno polože majstorski ispit o relevantnim informacijama i izvorima iz područja financijske pismenosti

Mjera 6. Suradnja s medijima i internetskim portalima na promidžbi financijske pismenosti, predstavljanju aktivnosti i širenju materijala

Gostovanja u medijima (radio, TV, portali i tisak) - Promicanja važnosti financijske pismenosti za poslovanje obrtnika

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja