Natječaj za nabavu većeg dvokrilnog sigurnosnog vatro i vodootpornog ormara za Hrvatsku obrtničku komoru

05.03.2019
Hrvatska obrtnička komora prikuplja ponude za nabavu većeg dvokrilnog sigurnosnog vatro i vodootpornog ormara. 

Nuđenje predmeta nabave:

- veći dvokrilni sigurnosni vatro i vodootporni ormar za odlaganje registratora (visine iznad 160 cm). 

Datum dostave ponude:

  1. ožujak 2019. godine - zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 11. ožujka 2019. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za nabavu sigurnosnog vatro i vodootpornog ormara

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

- osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

- putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Ponude koje stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Uvjeti natječaja:

  • Cijena u ponudi izražava se za robu fco kupac
  • Cijene ponude nude se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om)
  • Cijene navedene u ponudi moraju biti ovjerene potpisom i pečatom ponuđača
  • U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

Rok valjanosti ponude: 45 kalendarskih dana

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije možete se obratiti:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/48 06 666 ili 48 06 651

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja