Natječaj za nabavu prijenosnih računala za Hrvatsku obrtničku komoru

10.05.2021
Hrvatska obrtnička komora objavljuje natječaj i prikuplja ponude za nabavu prijenosnih računala.

Opis (specifikacija) predmeta nabave:

112 prijenosnih računala prema sljedećim karakteristikama:

 • Veličina ekrana: 15,6“
 • Procesor: Minimalno Intel i5 (Gen 10) ili Ryzen u rangu
 • RAM: 8GB
 • Memorija: SSD/nvme 256GB
 • Web kamera: 720p minimalno
 • HDMI izlaz, RJ-45, USB minimalno 3 porta (poželjno da je barem jedan 3.0), CD/DVD optički čitač
 • Operacijski sustav: Windows 10 Pro OEM, predinstaliran na prijenosno računalo

38 prijenosnih računala prema sljedećim karakteristikama:

 • Veličina ekrana: 15,6“
 • Procesor: Minimalno Intel i5 (Gen 10) ili Ryzen u rangu, u obzir dolazi i Intel i7 (Gen 10)
 • RAM: 16GB
 • Memorija: SSD/nvme 512GB
 • Web kamera 720p minimalno
 • HDMI izlaz, RJ-45 10/100/1000, USB minimalno 3 porta (poželjno da je barem jedan 3.0), CD/DVD optički čitač
 • Operacijski sustav: Windows 10 Pro OEM, predinstaliran na prijenosno računalo

Prijenosna računala će se koristiti za svakodnevne uredske poslove i virtualne sastanke.

Ove dvije konfiguracije mogu biti od različitih proizvođača, ali poželjno je da unutar jedne konfiguracije budu sva prijenosna računala ista.

Prijenosna računala će biti raspoređena na području cijele Hrvatske pa molimo da se ta informacija uzme u obzir zbog mogućih potreba organiziranja servisa.

Garancija na računala: minimalno 3 godine

Rok isporuke računala: maksimalno do 12 tjedana - moguća sukcesivna/postepena isporuka, minimalna količina po isporuci 30 računala

Dostava: fco skladište kupca

Adresa na koju se šalju ponude:

Hrvatska obrtnička komora, p.p.166, 10000 Zagreb

Rok za dostavu ponude:

20.05.2021.

zaprimljeno u poštanskim uredima s datumom 20.05.2021. u zatvorenim kuvertama s naznakom:

NE OTVARATI – Ponuda za nabavu prijenosnih računala

Ponude ste u mogućnosti dostaviti u zadanom roku:

- osobno u Hrvatsku obrtničku komoru do naznačenog datuma dostave ponude

- putem redovne pošte, a datum zaprimanja ponude u poslovnici Hrvatske pošte ne može biti nakon isteka naznačenog datuma dostave ponude.

Uvjeti natječaja:

Cijena u ponudi izražava se za robu fco skladište naručitelja.

Cijena ponude za robu nudi se kao u maloprodaji (s posebno iskazanim PDV-om).

Cijena mora biti nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

Cijena navedena u ponudi mora biti ovjerena potpisom i pečatom ponuđača.

U ponudi mora biti jasno naznačen rok plaćanja, rok isporuke i način dostave.

Naručitelj će cijenu dobavljaču plaćati putem žiro računa u ovlaštenoj banci.

Ponude koje su nepotpune ili stignu nakon naznačenog datuma dostave neće se razmatrati.

Rok valjanosti ponude: 15 kalendarskih dana od krajnjeg datuma za dostavu ponuda

Mjesto isporuke:

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb

Uz ponudu dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • BON II za trgovačka društva ili SOL 2 za obrtnike, radi dokazivanja solventnosti ponuđača, ne stariji od 30 dana
 • vlastitu izjavu da nije pod stečajem, radi dokazivanja financijske i gospodarske sposobnosti ponuđača
 • izvadak iz kaznene evidencije – potvrdu o nekažnjavanju za odgovornu osobu, radi dokazivanja zakonitog poslovanja ponuđača
 • potvrdu Porezne uprave, kao dokaz o ispunjenju plaćanja svih dospjelih poreznih i drugih obveza, radi dokazivanja izvršavanja zakonskih obveza prema državi
 • vlastitu izjavu o tehničkoj, kadrovskoj i drugoj opremljenosti za kvalitetno izvršavanje ugovora, odnosno isporuku roba
 • izjavu o nepromjenjivosti cijena tijekom trajanja ugovora

Hrvatska obrtnička komora, Ilica 49/II, 10000 Zagreb, nije obveznik Zakona o javnoj nabavi.

Za dodatne informacije:

Stručna pitanja o prijenosnim računalima:

Emanuel Šarčević

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 614

e-mail: informatika@hok.hr ili hok@hok.hr

Pitanja o natječajnoj dokumentaciji:

Zrinka Debeljak

Tel: 01/ 4806 666 ili 01/ 4806 651

e-mail: savjetodavna-sluzba@hok.hr ili hok@hok.hr

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja