HOK uputio zahtjev- osiguranja preduvjeta i potpore za digitalizaciju poslovanja

24.08.2020
Nužno je provesti niz aktivnosti koje bi obrtnicima omogućile olakšano praćenje trendova razvoja tehnologija te aktivnije uključenje u sam proces digitalizacije.

S ciljem osiguranja preduvjeta i potpore za digitalizaciju poslovanja, Hrvatska obrtnička komora uputila je zahtjeve resornom ministarstvu kojima bi se:

• Poticala digitalizacija javnih usluga i povezivanje baza podataka kroz izdavanje službenog izvatka iz Obrtnog registra u digitalnom obliku, ukidanje ili smanjivanje dijela upravnih pristojbi, osobito za e-usluge;

• Povećala učinkovitost Obrtnog registra prijenosom javnih ovlasti na Hrvatsku obrtničku komoru u područjima vođenja Obrtnog registra, upisa u Obrtni registar i izdavanje obrtnica. Na taj način bi sadašnji i budući obrtnici na jednom mjestu mogli dobiti informacije o poslovanju u obrtu, kao i dokumente koji su im potrebni prilikom poslovanja ili prijave na natječaje.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja