GRAD KARLOVAC - JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI SUBJEKTIMA MALOG GOSPODARSTVA U 2019. GODINI

04.03.2019
Grad Karlovac, kao Davatelj potpore, objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2019. Godini

 

Korisnici potpora mogu biti mikro (do 10 zaposlenih) i mali (do 50 zaposlenih) poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge, udruge koje obavljaju gospodarsku djelatnost ili građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju, te fizičke osobe pružatelji smještajnih kapaciteta u turizmu, turistički vodiči, turistički animatori isl.)
Vrste potpora koje će Grad Karlovac sukladno planiranim sredstvima u Gradskom proračunu i usvojenim Programom razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Karlovca za 2019. godinu dodjeljivati su:
▪️Mjera 1 - Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika
▪️Mjera 2 - Potpora za proširenje ili unapređenje proizvodnih, građevinskih i IT djelatnosti te komercijalizaciju inovativnih proizvoda i/ili proizvodnji
▪️Mjera 3 - Potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i predavanjima te promociju i brendiranje proizvoda i usluga
▪️Mjera 4 - Potpora za subvenciju kamata poduzetnicima po programu Karlovac 2011
▪️Mjera 5 - Potpora za unapređenje konkurentnosti uslužnih djelatnosti u turizmu
▪️Mjera 6 - Potpora za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova
▪️Mjera 7 - Potpora za edukaciju poduzetnika
▪️Mjera 8 - Potpora za digitalnu transformaciju i unapređenje digitalnih vještina


Rok za dostavu Zahtjeva je 30. studeni 2019. godine. Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispijeća, a odobravaju se do navedenog roka, odnosno do utroška sredstava predviđenih Proračunom Grada Karlovca za tekuću godinu.

 

Svi detalji i obrasci nalaze se na:

https://www.karlovac.hr/natjecaji-javni-pozivi-obavijesti/natjecaji-javni-pozivi/javni-poziv-za-dodjelu-potpora-male-vrijednosti-subjektima-malog-gospodarstva-u-2019-godini/20179?fbclid=IwAR1adayk9d1moh0oV5Rmdf6rpAMse32QIK3eezIzevNwsfRMm2YL1NuqVTw
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja