Erasmus+ Joint Mentorship: Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu sadržaja e-platforme uključujući e-mapu naukovanja

15.03.2023
Jedan od najvažnijih elemenata učinkovitog sustava strukovnog obrazovanja je kvalitetna suradnja između svih uključenih strana, a posebno između škola, poslodavaca te institucija poput komora koje pružaju bitnu podršku u funkcioniranju sustava. S obzirom na značajne promjene u području digitalnih tehnologija i inovativnih načina suradnje, projekt na ovaj izazov planira odgovoriti izradom e-platforme koja bi služila kao promotivni, obrazovni i komunikacijski alat kako bi se olakšala suradnja među svim uključenima te kako bi se uvele inovativne tehnologije u provedbu strukovnog obrazovanja, posebno kod poslodavca u njegovoj radionici.

Stoga je 11. ožujka 2023. godine u prostorijama Hrvatske obrtničke komore održan prvi sastanak Radne skupine za izradu sadržaja e-platforme uključujući e-mapu naukovanja u sklopu Erasmus+ projekta Joint Mentorship: Better Cooperation for Better VET (Zajedničko mentorstvo: bolja suradnja za bolje strukovno obrazovanje). Sastanku su uz članove i članice HOK-a i POK-ova prisustvovali i stručnjaci iz strukovnih škola koji se bave organizacijom praktične nastave te koji imaju dugogodišnje radno iskustvo u području provedbe naukovanja i rada sa mapom naukovanja. Glavni cilj sastanka je bio raspraviti ideje kako bi e-platforma i e-mapa naukovanja trebale izgledati i koje funkcionalnosti bi trebale imati.

E-platforma bi trebala biti dostupna putem web-a i putem mobilnih uređaja, a bila inovativni alat za promociju, edukaciju i komunikaciju koji bi bio dostupan svim dionicima u strukovnom obrazovanju, a primarno učenicima, nastavnicima i mentorima u obrtima i poduzećima. Otvoreni dio platforme bi bio služio za informativne i promotivne aktivnosti sa primjerima dobre prakse, informacijama o provedbi naukovanja i slično. Sastavni dio e-platforme bi bila e-mapa naukovanja koja bi služila bilježenju i praćenju postignuća učenika za vrijeme naukovanja kod poslodavca. Također, platforma bi omogućavala jednostavnu, izravnu i učinkovitu komunikaciju između svih dionika u strukovnom obrazovanju.

Cilj projekta je poboljšati suradnju dionika u strukovnom obrazovanju kroz organizaciju seminara, edukacija i radionica te izradu Smjernica za bolju suradnju u strukovnom obrazovanju s primjerima dobre prakse (.pdf i video format). Isto tako, projektom se planira unaprijediti provedbu strukovnog obrazovanja osmišljavanjem i izradom e-mapa naukovanja, omogućujući lakše i brže praćenje učenika i međusobno komunikaciju škola, poslodavaca i ostalih dionika poput obrtničke komore. Konačno, cilj projekta je poboljšati pedagoške vještine mentora kako bi bili bolje pripremljeni za podučavanje učenika na naukovanju kroz e-module za lakšu pripremu ispita iz osnovnih znanja o poučavanju učenika na naukovanju odnosno dodatno educiranje u području radne pedagogije.

Ciljne skupine projekta su učenici (sadašnji i budući), škole (stručni učitelji, razrednici, pedagozi, psiholozi, ravnatelj), mentori koji provode naukovanje u obrtima i poduzećima, komore i druge institucije s relevantnom ulogom u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (npr. ministarstva, agencije), stručna i opća javnost.

Projekt traje do lipnja 2025. godine, a ukupna vrijednost financijske potpore je 250.000,00 EUR.

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja