OBRTNIČKA KOMORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

predsjednik komore Darko Stanković

PREDSJEDNIK:

Darko Stanković, ing.


TAJNICA:

Ivana Spudić


POTPREDSJEDNICI:

 • Branko Palajsa
 • Dubravko Draganjac

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

 • Željko Vuković
 • Mladen Puškarić,
 • Josip Sabljak
 • Dragutin Mihalić
 • Nikola Špelić
 • Stipo Adžaga 
 • Dalibor Turkalj.

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA:

 • Branka Janus
 • Andrea Todorić
 • Marinko Matešić

ČLANOVI SKUPŠTINE:

 • Stipo Adžaga
 • Nada Barić
 • Miroslav Brodarić
 • Rudolf Delač
 • Vesna Kostadinov
 • Marijan Martinac
 • Drago Lipošćak
 • Branko Plalajsa
 • Zlatko Petrlin
 • Davor Vinski
 • Josip Vrbančić
 • Željko Vuković
 • Ivan Boljkovac
 • Dubravko Kalčić
 • Gordana Tomičić
 • Marina Stojković
 • Ivan Podvorac
 • Mario Podrebarac
 • Vesna Severinski
 • Vinko Pavlić
 • Josip Sabljak
 • Dalibor Turkalj
 • Slavko Vuković
 • Savo Mesić
 • Dražen Vuković
Kontaktirajte nas
* - obavezna polja