Cehovi

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja, radi usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, su cehovi.
Zadaci cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa.
Predstavnici cehova zastupaju interese ceha u cehovima pri Područnoj obrtničkoj komori.

Na razini Udruženja djeluju slijedeći cehovi:

Ceh proizvodnih obrta

Predsjednik: Josip Sabljak, mob: 098365636,
e-mail: termo-instal@kah-t.net.hr

Ceh uslužnih obrta

Predsjednik: Dalibor Jelić, mob: 098364259,
e-mail: daliborjelic29@gmail.com

Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika

Predsjednik: Dalibor Turkalj, mob: 0913641520,
e-mail: dturkalj1402@gmail.com

Ceh trgovine

Predsjednik: Slavko Vuković, mob: 098364413,
e-mail: slavvuko@inet.hr

Ceh prijevoznika

Predsjednica: Vera Brbot – Ceranić, mob: 0915380083
e-mail: veraceranic@gmail.com

Ceh poljodjelstva

Predsjednik: Denis Lauš, mob: 0998569713
e-mail: kristina197@net.hr

Ceh frizera i kozmetičara

Predsjednica: Đurđa Renka, mob: 0915077116
e-mail: ­apartmanmatejjan@gmail.com

Kontaktirajte nas
* - obavezna polja